Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

Nezha zhi motong jiangshi / Nezha: The Devil's Birth / Nezha Zhi Motong Jiangshi / Ne Zha
Lượt xem: 189,410
Thời lượng: 110 phút

Linh khí của trời đất đã tạo ra một viên Hỗn Nguyên Châu tập hợp năng lượng khổng lồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã luyện Hỗn Nguyên Châu thành Linh Châu và Ma Viên. Linh Châu sau khi đầu thai trở thành người và trở thành người có ích, có đất dụng võ, còn Ma Viên sẽ trở thành Ma Vương, gây hại cho nhân gian.

Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu khởi động thiên kiếp chú ngữ, 3 năm sau Thiên Lôi sẽ hạ giá và phá hủy Ma Vương. Thái Ất nhận được lệnh phải mang viên Linh Châu gửi gắm trên người của Na Tra - con trai của Trần Đường Quan Lý Tịnh. Tuy nhiên tai hại lúc này lại đến, hai gói Linh Châu và Ma Viên bị hoán đổi. Vốn sẽ trở thành Linh Châu anh hùng nhưng nay Na Tra lại biến thành Đại Ma Vương.


Na Tra: Ma Đồng Giáng ThếNezha zhi motong jiangshi / Nezha: The Devil's Birth / Nezha Zhi Motong Jiangshi / Ne Zhaphim Trung Quốc Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế Nezha zhi motong jiangshi / Nezha: The Devil's Birth / Nezha Zhi Motong Jiangshi / Ne Zha Trung Quốc HD Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế Viet-Engsub Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế FHD