Chiến Quốc Thiên Niên tập 15

Millenniums Of Warring States / Zhanguo Qiannian
Lượt xem: 42,774
Cập nhật: 16 / 16 tập
Cơ Thanh một blogger cao tay dùng plug-in "Thiếu Hạo Cốt" vượt thời gian về Xuân Thu Chiến Quốc. Nhưng quỹ đạo lịch sử đi chệch hướng, trong Hàm Dương Cung, Kinh Kha hành thích thành công Tần vương, bảy nước quần hùng nổi dậy, chiến quốc kéo dài ngàn năm. Hào hiệp Nhậm Dũng cùng tồn tại với kỹ thuật bách gia. Trung nghĩa thế gia và quần hùng tranh thiên hạ. Cùng xem người bất tử Cơ Thanh, rời Ung Thành vào Học cung, dùng thế lực Cửu Lê, tung hoành loạn thế.

Chiến Quốc Thiên NiênMillenniums Of Warring States / Zhanguo Qiannianphim Trung Quốc Chiến Quốc Thiên Niên Chiến Quốc Thiên Niên tập 15 Chiến Quốc Thiên Niên tập 16Chiến Quốc Thiên Niên mới nhất Chiến Quốc Thiên Niên Viet-Engsub Chiến Quốc Thiên Niên FHD