Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện

So duk 2: Tin dei duei kuet / The White Storm 2: Drug Lords
Lượt xem: 39,781
Thời lượng: 99 phút
Cổ Thiên Lạc và Lưu Đức Hoa một lần nữa đối đầu trong cuộc đấu tranh chống thuốc phiện quy mô toàn Hongkong. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi một tên trùm ma túy đối đầu với một tài phiệt?

Bão Trắng 2: Trùm Á PhiệnSo duk 2: Tin dei duei kuet / The White Storm 2: Drug Lordsphim Trung Quốc Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện So duk 2: Tin dei duei kuet / The White Storm 2: Drug Lords Trung Quốc HD Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện Thuyết minh Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện FHD